Styre & stell.....

Flyaktiviteter, nye prosjekter, flyplass og diverse andre ting som opptar en modellflyger.
Svar

Hva mener du om dagens kontigent sats?

Avstemmingen ble avsluttet den 31 jan 2004, 23:40

Jeg synes dagens kontigent (100kr) bør fortsette.
0
Ingen stemmer
Jeg synes det er greit å øke denne til 150 kr.
0
Ingen stemmer
Jeg ønsker å høyne kontigenten til mer enn 150 kr.
1
20%
Jeg ønsker 100kr + tillegg for bruk av stripa (50 - 100kr)
4
80%
 
Stemmer totalt: 5

Brukeravatar
Arvid
Administrator
Administrator
Innlegg: 3024
Registrert: 03 des 2003, 10:55
Sted: Tau
Kontakt:

Re: Styre & stell.....

Legg inn av Arvid » 04 sep 2008, 18:21

Styret ønsker herved å meddele at Roger Gjerde og Arvid Bruntveit har bedt om å bli fristilt fra sine verv i styret med bakgrunn i private forhold. Styret har derfor besluttet at det skal avholdes ekstraordinært årsmøte med det formål å velge inn to nye styremedlemmer. Det nye styret vil da bli sittende til det blir nyvalg på kommende ordinære årsmøte, tidlig 2009.
Tid og sted for dette ekstraordinære møte vil bli 28. september i fm flytrening i Tau Aktivitetshus og alle medlemmene vil få invitasjon sendt pr. e-post.

For styret
Arvid Vastveit
Ronny Fjelde
Bilde
V.h. Arvid

Brukeravatar
Arvid
Administrator
Administrator
Innlegg: 3024
Registrert: 03 des 2003, 10:55
Sted: Tau
Kontakt:

Re: Ekstraordinært årsmøte - valg

Legg inn av Arvid » 28 sep 2008, 20:23

Da fikk vi valgt inn to nye medlemmer til styret. I alt 8 medlemmer møtte opp for å fremme kanditater og avgi sin stemme. Resultatet av avstemningen ble som følger (de som fikk stemmer):
Ivan: 7 stemmer (valgt)
Bjørn Kåre: 4 stemmer (valgt)
Nils Reinert, Jon Kristian og Bjørn: 2 stemmer hver
Anders: 1 stemme
Gratulasjoner til de som ble valgt, samt takk til de som viste engasjement og stillte opp :wink:
Det nye styret blir sittende frem til årsmøte neste vår, da er hele styret på valg.
Bilde
V.h. Arvid

Brukeravatar
Arvid
Administrator
Administrator
Innlegg: 3024
Registrert: 03 des 2003, 10:55
Sted: Tau
Kontakt:

Referat fra styremøte 21/10

Legg inn av Arvid » 22 okt 2008, 12:01

Det nye styret hadde sin første sammenkomst i går kveld, - en uhøytidlig seanse hvor vi luftet saker som er aktuelle for driften av klubben. Følgende saker ble drøftet og aksjoner bestemt:
Kvam International:
Oppgradering av banedekket har lenge vært et tema og en komite har lagt frem forslag om hva som bør gjøres. I den senere tid er også ønske om bedre forhold for større modeller blitt mer aktuelt, - etablering av en ny flyplass er også foreslått. På møte ble det derfor presentert et forslag som går ut på å utvide eksisterende flystripe på KI, i samme slengen som banedekket fornyes. I samme "pakke" inngår også forbedring av parkeringsforholdene. Hvis bonden godkjenner planene, så kan dette realiseres allerede i løpet av neste år og styret ønsker i tilfelle å prioritere dette arbeidet.
Arvid har fått oppgaven med å utarbeide en presentasjon av prosjektet og legge dette frem for grunneier, her er en liten forsmak på hvordan vi tenker oss at stripen vil bli seende ut etter at arbeidet er fullført :wink:
Ny flystripe:
Paralellt med en eventuell oppgradering av KI, ønsker styret også å kartlegge muligheten for å anlegge en flystripe nr. 2. En rekke aktuelle steder er foreslått, men det gjenstår enda mye arbeid knyttet til befaringer, kontakt med grunneiere, kommune osv. - før en eventuelt kan stikke spaden i jorda. Styret ser på dette som et litt mer langsiktig prosjekt, men Ivan og BK vil følge opp denne saken fremover.
Frekvenstavle:
Ny frekvenstavle er på gang, - selve tavlen er klar og vi har fått laget noen provisoriske frekvenslapper innbakt i plast. Mer holdbare skilt/ brikker ønskes og Ronny har fått i oppgave å undersøke/ skaffe dette. Vi bør også få montert "glass" dører foran tavlen slik at ikke brikkene blåser vekk.
Permanent strømforsyning på KI:
Vi har tidligere undersøkt litt rundt dette med bruk av solcelle panel, men konkluderte da med at prisen ble for høy (5000,- + for et brukt panel). Ingen i styret har særlig kompetanse på dette området, så hvis noen vet om rimelige solcelle paneler og ellers har en ide om hvordan en kan få laget et slikt permanent oppsett, så er styret interessert i tips. Vi ser absolutt fordelene med et slikt anlegg. Bensindrevet aggregat har også vært nevnt i denne sammenheng, men styret mener dette blir en dårligere løsning som følge av støy og driftskostnader (bensin).
Er det noen som har noen ideer så kom med det :wink:
Bygge/ møte lokale:
Noen har ytret ønske om eget bygge/møte lokale. Styret tror at dette er vanskelig å fremskaffe på permanent basis, - de fleste foreninger og lag sliter med møtelokaler. Samtidig vet vi at det arrangeres byggekvelder hjemme hos enkelte av medlemmene hvor 2 - 3 personer avtaler seg imellom. Og med hallen som møtested hver søndag ettermiddag, så mener styret at tilbudet er tilfredstillende. Men er det noen som vet om et lokale og som er villig til å stå for opplegget, så er vi selvsagt åpne for det.
Felles innkjøp av varer i klubb regi:
Styret er eninge om at klubben ikke skal fungere som en slags mellom distributør av varer som fuel, depron plater ol. Det kan lett bli rot og ekstra arbeid med betaling, samt problemer med lagring. Styret oppfordrer heller at folk organiserer felles bestillinger, - slik som det gjøres i dag.

Neste styremøte blir i uke 1 eller 2 (2009), - da satser vi på avklaring i en del av sakene over :wink:

For styret
Bilde
V.h. Arvid

nils reinert
Ace
Ace
Innlegg: 488
Registrert: 08 des 2003, 21:30

Re: Referat fra styremøte 21/10

Legg inn av nils reinert » 22 okt 2008, 17:59

Arvid skrev: her er en liten forsmak på hvordan vi tenker oss at stripen vil bli seende ut etter at arbeidet er fullført


Ser topp ud!
big models fly ,small models flit
nilsreinert.blogspot.no

Brukeravatar
ivan
Ace
Ace
Innlegg: 459
Registrert: 24 jul 2007, 21:36

Re: Styre & stell.....

Legg inn av ivan » 22 okt 2008, 18:46

Eg synes d va ein kjempe :idea:
Ingen vits i å lære en gris å fly !
Man kaster bort en masse med tid,samt at det vil nok irritere grisen noe skrekkelig !

Brukeravatar
Arvid
Administrator
Administrator
Innlegg: 3024
Registrert: 03 des 2003, 10:55
Sted: Tau
Kontakt:

Referat styremøte 13. februar 2009

Legg inn av Arvid » 17 feb 2009, 19:16

Tid/ sted: Fredag 13. februar kl. 18:30 hos Ronny
Til stede: Ivan, Ronny og Arvid
Meldt forfall: Bjørn Kåre

Sak 1: Oppgradering av KI
Her er status at grovarbeidet nå er ferdig, etter en utrolig dugnadsinnsats av enkelte. Det gjenstår litt avrettingsarbeid før toppdekket (steinstøv) kan legges ut. En ønsker å vente med dette til frost/ tele har sluppet taket. Vår hovedsponsor ønsker også å uttale seg for å sikre at bidraget blir optimalt utnyttet. Det er kjørt over ca. 50 m3 steinstøv til toppdekke, - var litt diskusjon om dette ville holde, men konklusjonen ble at vi fordeler denne massen først for så å vurdere behov for mer. Sannsynligheten for små innsynkninger/ settninger av banedekket det første året er stor og masse for å utbedre dette vil en kunne frakte bort på et senere tidspunkt, - enten sommer/ høst eller neste vinter. Ronny foreslo også at vi lot være å så i banen det første året, altså operere banen som en grusstripe til banedekket har fått satt seg skikkelig og eventuelt ujevnheter rettet opp. Vi velger å se det litt an til vi kommer så langt, men skal ikke se bort i fra at dette blir resultatet. Depot og skråninger vil imidlertid bli sådd i til våren. Kostnader så langt i fm oppgraderingen av KI beløper seg til ca. kr.10,000, -

Sak 2: Parkeringsmuligheter ved KI
Vi har vært i dialog med grunneier, og en nylig befaring av BK og grunneier i fellesskap resulterte i et forslag om å lage en parkeringslomme inn mot lia i det samme området som vi bruker til parkering i dag. Her må vi søke kommunen om gjenomføring av tiltak osv. - en prosess som alene vil koste ca. kr.2000, -
Styret vil forløpig avvente litt med dette prosjektet til vi har fått fullført KI prosjektet, altså prioritet 2.

Sak 3: Årsmøte 2009
Det ble besluttet å arrangere årsmøtet tirsdag 24. mars. Arvid sjekker med Aktivitetshuset angående lån av møtelokale. Ronny ordner med utsendelse av innkallinger, sammen med giroer for innbetaling av kontigent. Praksis med innkreving av kontigent via e-post viser seg å være mangelfull da mange har lett for å "glemme" betalingen.
Vi håper derfor at giro med forfallsdato vil gi oss bedre resultat.

Sak 4: Frekvenstavle
Denne er så godt som klar, - frekvensbrikker er laget osv. Det gjenstår å lage noen dører til beskyttelse av brikker mot vær & vind. Tavlen vil komme på plass når KI igjen blir operativ.

Sak 5: Solcelle panel/ strømforsyning på KI
Dette vil nødvendigvis koste en del, - vil ikke bli prioritert før KI og parkeringsplass er i boks. Men vi ønsker fortsatt forslag fra alle som har kompetanse på området.

Sak 6: Ny klipper?
Arealet på stripa er nå kraftig utvidet, fremtidig plenklipping kan bli en utfordring med den klipperen vi har i dag. Ønske om en traktor klipper vil sannsynligvis tvinge seg frem. Men i lys av forslaget til Ronny om å la vær å så i den første sesongen, så er en slik investering kanskje ikke aktuell før i 2010. Settes på vent!

Møte ble avsluttet kl. 20:00
Bilde
V.h. Arvid

Brukeravatar
Arvid
Administrator
Administrator
Innlegg: 3024
Registrert: 03 des 2003, 10:55
Sted: Tau
Kontakt:

Re: Styre & stell.....

Legg inn av Arvid » 22 mar 2013, 16:25

Bilde
Nytt element på hjemmesiden vår (se rød ring)

På årsmøtet fikk vi tips fra et nytt medlem om at det kunne være vanskelig å finne frem til f.eks. kontaktinformasjon på hjemmeside eller her på forumet. Derfor har jeg lagt til en egen post på forumet under "Hvordan bli medlem" som heter "Kontakt informasjon". I tillegg så har jeg laget en link på hjemmesiden vår (se bilde over) som gjør det enklere å få frem ting som ligger som undermenyer/ rullegardin menyer. Det er nemlig en del nettlesere som ikke fungerer med koden (java script) vi bruker på siden vår. Min erfaring er at siden fungerer greit i Internet Explorer. På sikt får vi prøve å lage en side som fungerer bedre i de fleste nettlesere, men på kort sikt så vil nevnte oppdatering hjelpe.
Bilde
V.h. Arvid

Brukeravatar
Arvid
Administrator
Administrator
Innlegg: 3024
Registrert: 03 des 2003, 10:55
Sted: Tau
Kontakt:

Kontingent for 2013...

Legg inn av Arvid » 26 mar 2013, 11:30

Skulle gjerne sett at flere betaler inn kontingenten direkte, slik at vi slipper å sende ut innbetalingsblanketter. Opprinnelig frist var 21. mars, men det er kun 6 - 7 stykker som har betalt inn til nå. Hvem som har betalt er markert her
Noen har kanskje ikke motatt e-post angående kontingent og det skyldes at vi ikke har oppdatert e-post adresse på alle.
God påske!
Bilde
V.h. Arvid

Ronny
Ace
Ace
Innlegg: 266
Registrert: 03 des 2003, 18:19
Sted: Jørpeland

Arvid Vastveit er død

Legg inn av Ronny » 29 mar 2016, 16:16

Det er med et tungt hjerte at vi må meddele at Arvid Vastveit er død. Han ble funnet død i sin lugar natt til mandag 28.03.2016.

Vi har mistet en god venn, mentor og ildsjel. Våre tanker går til de etterlatte i denne tunge tiden.

Hvil i fred.

for styret
Ronny Fjelde

Ronny
Ace
Ace
Innlegg: 266
Registrert: 03 des 2003, 18:19
Sted: Jørpeland

Begravelse

Legg inn av Ronny » 30 mar 2016, 12:13

Jeg har i dag, på vegne av klubben, avlevert blomster til Karin (Arvids kone).

Arvid sin begravelse er på tirsdag 5. april kl. 1300 i Strand Kirke. Karin ønsker å invitere alle i klubben til samling på Tau Bedehus etter begravelsen, sammen med familie og venner.

Strand Modellfly Klubb og Ryfylke Modellfly Klubb kommer å gå sammen på å gi en krans til Arvids kiste.

Jeg håper at flest mulig har mulighet til å stille opp i begravelsen og samlingen på Tau Bedehus.

for styret
Ronny Fjelde
Keep on flying!!

Hilsen Ronny

Ronny
Ace
Ace
Innlegg: 266
Registrert: 03 des 2003, 18:19
Sted: Jørpeland

Minnestund

Legg inn av Ronny » 04 apr 2016, 20:34

Jeg vil gjerne presisere at minnestunden tar sted på Tau Bedehus, og ikke Tautunet slik det ble nevnt i utsendt e-post.
Keep on flying!!

Hilsen Ronny

Ronny
Ace
Ace
Innlegg: 266
Registrert: 03 des 2003, 18:19
Sted: Jørpeland

Registrering i enhetsregisteret og frivillighetsregisteret

Legg inn av Ronny » 03 mai 2016, 19:02

Da vil jeg gratulere Strand Modellfly Klubb med oppføring i enhetsregisteret og frivillighetsregisteret :D

Det vil med andre ord si at vi kan motta grasrotandel fra Norsk Tipping. Dette forutsetter at de som tipper har registrert klubben vår som mottaker av grasrotandelen. Gi tips til alle som tipper at de må selvfølgelig registrere klubben vår som mottaker. Desto flere tippere som registrerer klubben vår desto mer penger mottar vi.

Organisasjonsnummeret til klubben er: 917 129 193
Keep on flying!!

Hilsen Ronny

Svar

Hvem er online

Brukere i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest